Strona głównaAktualnościDzierżoniowski samorząd docenionym pracodawcą

Dzierżoniowski samorząd docenionym pracodawcą

Dwa bilety na wizytę studyjną w Norwegii otrzymał Dzierżoniów jako nagrodę za II miejsce w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2014 – Samorząd jako pracodawca”. Konkurs miał ma celu nagrodzenie dobrych praktyk w dziedzinie dialogu między pracodawcami samorządowymi a pracownikami oraz rozwiązań z zakresu kultury organizacyjnej sprzyjającej motywacji pracowników.

Konkurs to część projektu „Dialog społeczny w sektorze i przedsiębiorstwach samorządowych”, realizowanego przez Związek Miast Polskich i Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), który jest finansowany z Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W założeniu ma przyczyniać się do rozwoju dialogu społecznego w instytucjach sektora samorządowego na poziomie lokalnym, wspartego działaniami na rzecz rozwoju kultury organizacyjnej promującej zaangażowanie pracowników, współodpowiedzialność i efektywność.

Konkurs był adresowany do wszystkich jednostek samorządu lokalnego, niezależnie od ich wielkości, a także dla ich jednostek organizacyjnych i podmiotów zależnych, które dostarczają usługi publiczne. Honorowy patronat nad nim objął Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Administracji i Cyfryzacji – Rafał Trzaskowski oraz prezesi Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP.

11 kwietnia w Warszawie w Senacie RP finaliści konkursu prezentowali swe dobre praktyki. Urząd Miast w Dzierżoniowie reprezentowały sekretarz miasta Anna Grochowina i główny specjalista Anna Beker. Zaprezentowały praktykę „Partycypacja jako dialog – ustalanie zasad wynagradzania i nagradzania pracowników (UM)”. Urząd został za nią nagrodzony II miejscem w konkursie i dwoma biletami na wizytę studyjną w Norwegii, która odbędzie się latem tego roku. Pierwsze miejsce zdobył Poznań (ROPS) za „Zarządzanie przez dom wartości w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej”, a trzecie gmina Popielów (UG) – „Aktywne słuchanie podstawą dialogu”.

lider zarządzania

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl