Strona głównaAktualnościDzierżoniów aktywny na rzecz seniorów

Dzierżoniów aktywny na rzecz seniorów

Dzierżoniów zdobył  drugie miejsce w konkursie „Samorząd Przyjazny Seniorom – przyjazna administracja 2014″. To docenienie działań Dziennego Domu Pomocy Społecznej realizowanych w ramach projektu „Stwarzanie warunków dla rozpowszechniania regionalnych tradycji, poszukiwania jej tożsamości oraz scalanie pokoleń”.

To projekt realizowany przez pracowników DDPS-u i Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów czy Fundacji Beiteinu Chaj. Jego ideą jest budowanie w świadomości społecznej pozytywnej pozycji seniora, przekazywanie istotnych wartości młodszym pokoleniom, krzewienia tolerancji i poszanowania drugiego człowieka, szczególnie osób starszych, a także poszukiwania tożsamości naszej gminy, której założycielami były po 1945 r. osoby z różnych zakątków powojennej Europy.

– Poprzez takie działania udaje się aktywizować społeczność seniorów, zmieniać jednocześnie oblicze administracji oraz integrować poszczególne podmioty pracujące na rzecz osób starszych. W naszym mieście organizowane są m.in. przeglądy muzyczne dla seniorów, w DDPS-ie działa zespół „Jesień życia”, który uczestniczy w festiwalach piosenki. Seniorzy korzystają z zajęć komputerowych, brali udział w warsztatach filmowych oraz literackich, w akcji „Senior tworzy kulturę – kawa za 1 złotówkę” czy akcji edukacyjnej, w trakcie której objęto dzierżoniowskim ratusz. Nasi seniorzy uczestniczą też w koncertach, konkursach czy zajęciach nordic walking. Do swych aktywności zapraszają rożne środowiska i młodsze pokolenia – mówi Mirosław Grabowski, kierownik DDPS-u.

Zwieńczeniem działań mających na celu integrację i włączanie się seniorów w debatę publiczną i aktywny udział w życiu społecznym jest powołanie uchwałą Dzierżoniowskiej Rady Seniorów i nadanie jej statutu. Powstała ona z inicjatywy środowiska seniorów w 2014 r.

Wszystkie te działania zostały wysoko ocenione przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych – organizatora konkursu dla samorządów różnych szczebli, które w latach 2012 – 2014 realizowały projekty uwrażliwiające administrację na potrzeby osób starszych i przewidujące w tym zakresie konkretne rozwiązania. Jury konkursu przyznało gminie drugie miejsce.

II miejsce ddps

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl