Strona głównaAktualnościCzęści terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany w Szczawnie-Zdroju zostaną zagospodarowane

Części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany w Szczawnie-Zdroju zostaną zagospodarowane

W wyniku zagospodarowania części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany powstanie pawilon klubowo-socjalny, w którym zlokalizowane będą m.in. ogólnodostępne toalety, szatnie, punkt konsumpcyjny, pomieszczenie biurowe i magazynowo-garażowe, a na zewnętrznej ścianie – niewielka ścianka wspinaczkowo-boulderingowa.

Ponadto powstaną m.in. ścieżka fitness wyposażona w różnorodne urządzenia do zewnętrznych ćwiczeń fitness oraz terenowe miejsca wypoczynkowe, ogrodzony plac zabaw dla dzieci wyposażony w urozmaicone urządzenia zabawowe, terenowe miejsca wypoczynkowe w postaci leżaków zewnętrznych zgrupowanych w pary. Wykonana zostanie niezbędna infrastruktura techniczna (instalacja wodno-kanalizacyjna i elektroenergetyczna), powstaną ciągi piesze. Zagospodarowany teren wyposażony będzie w elementy małej architektury typu ławki parkowe, siedziska widowni toru rowerowego, stojaki rowerowe, pojemniki na śmieci itp.

Całkowita wartość zadania pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany” zadania wyniesie 3 970 tys. zł.

Udzielone dofinansowanie (na poziomie 70%) wynosi 2 780 tys. zł. Wkład gminy 1 190 tys. zł.

Prace budowlane rozpoczęły się w maju br., a ich zakończenie planowane jest jesienią br.

Źródło: UM Szczawno Zdrój

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl