Strona głównaAktualnościCzęść ul. Armii Krajowej w Strzegomiu zamknięta

Część ul. Armii Krajowej w Strzegomiu zamknięta

Od czwartku, 24 kwietnia br. zamknięto fragment kolejnej ulicy w naszym mieście. Tym razem chodzi o przebudowę drogi gminnej nr 110757 D tj. ul. Armii Krajowej w Strzegomiu – od wiaduktu na skrzyżowaniu z ul. Koszarową do skrzyżowania z ul. Ceglaną.

Roboty związane z przebudową tej ulicy (etap I) wykonuje firma Skanska S. A. z Warszawy, która została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. W zakres robót wchodzi m. in. rozbiórka konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników, budowa chodników, jezdni o nawierzchni bitumicznej, zjazdów o nawierzchni z kostki kamiennej, miejsc postojowych o nawierzchni z kostki kamiennej, demontaż istniejących urządzeń oświetlenia drogowego, montaż i stawianie słupów oświetleniowych. Dodatkowo w ul. Armii Krajowej wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią wód deszczowych i przyłączem energetycznym.

Wartość wszelkich robót wyniesie blisko 2,6 mln zł. Termin zakończenia planuje się na koniec września br.

Wszelkie roboty wykonywane są w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych – ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu.

092-01

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl