Strona głównaAktualnościCerkiew św. Jerzego w Ząbkowicach Śląskich udostępniona do zwiedzania

Cerkiew św. Jerzego w Ząbkowicach Śląskich udostępniona do zwiedzania

Od poniedziałku, dzięki uprzejmości proboszcza parafii prawosławnej księdza Marcina Prokopiuka, można zwiedzać kościół św. Jerzego w Ząbkowicach Śląskich.

Historia kościoła sięga XIV wieku, kiedy to przy bramie Kłodzkiej ufundowany został szpital prowadzony przez bożegrobców z Nysy. Wkrótce wzniesiono też przyszpitalną świątynię. W okresie wojny 30 – letniej kościół św. Jerzego, podobnie jak większość kościołów w mieście został spalony. Z pierwotnego kościoła pozostało jedynie prezbiterium. Pozostałą część świątyni początkowo prowizorycznie dobudowano z drewna. Korpus kościoła był wielokrotnie przebudowywany w latach 1806, 1816, 1857 i 1903.

Od lat 60. świątynia jest użytkowana przez kościół prawosławny. W prezbiterium znajduje się współczesny ikonostas.

Niewątpliwie najcenniejszym zabytkiem w kościele św. Jerzego są gotyckie freski z XIV wieku na południowej ścianie prezbiterium. Pierwszy z nich przedstawia cykl pasyjny. Malowidła umieszczone na wysokości 2,5 metra nad posadzką są podzielone na kwatery. Przeciętna wysokość kwatery wynosi około 1m. W pierwszym dolnym rzędzie od lewej strony znajdują się:

Chrystus u Annasza, Chrystus u Kajfasza. W drugim rzędzie widoczne są częściowo zniszczone postacie Marii Magdaleny i św. Jana, scena przybicia do krzyża i droga na golgotę. W trzecim rzędzie: zmartwychwstanie, złożenie do grobu i fragment zdjęcia z krzyża. Wreszcie w czwartym rzędzie na samej górze znajduje się scena wniebowstąpienia.Drugi z fresków przedstawia patron świątyni św. Jerzego walczącego ze smokiem. W górnej części widoczny jest zamek z donżonem, domem mieszkalnym i bramą oraz mieszkańcy i królewna, którzy przyglądają się walce. Są to jedne z najstarszych fresków na Dolnym Śląsku.

Wszyscy zainteresowani zwiedzaniem kościoła proszeni są o kontakt z pracownikami Izby Pamiątek Regionalnych w Ząbkowicach Śląskich,  tel. 74 815 20 43.

Zapraszamy

UM Ząbkowice Śląskie

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl