Bystrzyca Kłodzka

Bystrzyca Kłodzka ma średniowieczny i królewski rodowód. Geograficznie położona jest dość osobliwie – leży w Rowie Górnej Nysy, „regionie”, którego odrębność rzeźby dostrzeżono i nazwano dopiero w poł. XX w. 


Chociaż początki miasta nie są dokładnie znane, jego położenie na trakcie handlowym łączącym Śląsk z Czechami przesądza o istnieniu tu bardzo wczesnego osadnictwa. I to już w XI w. lokacja miasta jest najpewniej zasługą kasztelana kłodzkiego Havla z Lembergu, który otrzymał Ziemię Kłodzką we władanie od króla Czeskiego Wacława I. Niemiecka nazwa ówczesnej osady- „HABELSCHWERDT”- tłumaczona jest jako „kępa, wysepka Havla”, a nazwa „Bystrice” pojawiła się po raz pierwszy pod datą 1369 r. Badania językoznawcze wyraźnie wskazują, że nowi osadnicy przybyli tu głównie z Hesji, Saksonii i Łużyc. 4 Lipca 1319 r. król Czeski Jan Luksemburski w uznaniu zasług Jakuba Rückera za otoczenie miasta murami nadał mu wójtostwo w Bystrzycy. Kilka miesięcy później miasto otrzymało pełną samodzielność prawną.

Bystrzyca Kłodzka widziana z lotu ptaka.

Bystrzyca Kłodzka widziana z lotu ptaka.

Swoimi bardzo licznymi zabytkami Bystrzyca Kłodzka mogłaby obdarować niejedno miasto, chociaż historia nie obchodziła się z nią łagodnie: husyci, wojna 30-letnia i Lisowczycy, Szwedzi…
Nękana była często przez obce wojska i trawiona licznymi pożarami. A kiedy już uporano się z odbudową, przychodziły inne klęski: wielka powódź w czerwcu 1827r, epidemie cholery (w 1831 r., 1837 r.), czy silne trzęsienie ziemi w styczniu 1901 r. Na szczęście Bystrzycę oszczędziły obie wojny światowe, niemal całkowicie zachował się więc jej średniowieczny układ urbanistyczny z murami obronnymi i znaczną częścią starej zabudowy. Zabytkowe domy pochodzą w większości z XIX w., ale wiele z nich ma starsze fragmenty. Są to przeważnie 2 i 3 – kondygnacyjne kamieniczki. W starych mieszczańskich kamienicach zachwycają kamienne portale, renesansowe sklepienia i barokowe formy architektoniczne.

Do najcenniejszych należą m.in. miejskie mury obronne z trzema wieżami: Wieżą Rycerską, zwaną również Czarną (z 1319 r., przekształconą w 1843 r. na dzwonnicę zboru ewangelickiego), Wieżą Bramy Kłodzkiej (ze śladami dwupiętrowej bramy) i basztą Bramy Wodnej (obok niej budowle dawnego obronnego wójtostwa z wieżą mieszkalną, ongiś wyższą jeszcze o dwa piętra). Ponadto: gotycko-renesansowy kościół św. Michała Archanioła z poł. XIII w., ratusz z XIV w., przebudowany na renesansowy, barokowa kaplica św. Franciszka Ksawerego, późnorenesansowy dwór szlachecki, kaplica św. Floriana i monumentalna kamienna kolumna wotywna Trójcy Świętej z 1736 r.- niemal teatralne „przedstawienie” rozdziału XII Apokalipsy. Na Małym Rynku (dawny Targ Bydlęcy) stoi dumnie symbol średniowiecznego wymiaru sprawiedliwości – pręgierz z 1556 r. Jest z kamienia i w stanie doskonałym, ma nawet tzw. kuny do „mocowania” skazanych. 3,5- metrowa kolumna pręgierza przypomina swym kształtem… (hmm), co dodaje pikanterii wykonywanym tu wyrokom za rozpustę. (cyt. z kroniki miasta: „… przez dwie niedziele gach z gachową stali przed kościołem łańcuchami przywiązani do kamienia piekielnego”).

Rynek w Bystrzycy Kłodzkiej nocą.

Rynek w Bystrzycy Kłodzkiej nocą.

W II poł. XIX w. powstają w Bystrzycy trzy kolejne fabryki zapałek. I odtąd będzie się to miasto niezmiennie z nimi kojarzyło. Nic więc dziwnego też, że właśnie tu znajduje się jedyne w Polsce (i bodaj jedno z czterech w świecie) Muzeum Filumenistyczne. Zgromadziło ono przebogaty zbiór różnych przedmiotów służących do niecenia ognia – krzesiw, lamp oliwnych, zapalniczek i etykiet zapałczanych. Najciekawszym szlakiem turystycznym, który wybiega z Bystrzycy Kłodzkiej jest znakowana na zielono trasa przez Przełęcz Spaloną, Hutę i Starą Łomnicę do Gorzanowa. Także szlak żółty przez Starą Bystrzycę, Zalesie, Hutę i Pokrzywno do Polanicy Zdrój.

Pod starym miastem występują wielokondygnacyjne rozległe wyrobiska podziemne zalegające pod budynkami, ulicami i placami powstałe na przestrzeni wieków począwszy od średniowiecza. W występującym pod Starówką gąszczu nie do końca wciąż zbadanych podziemnych korytarzy, piwnic i wielu innych piętrowych wyrobisk – prowadzone były od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia górnicze prace ratunkowo – rozpoznawcze oraz rewaloryzacyjne pod zabytkowymi kamienicami. Celem ich było wzmocnienie i zabezpieczenie występujących pod nimi dawnych podziemi, a tym samym kamienic.

http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl

Baza gastronomiczna:

Restauracja EXpansja

Restauracja La Salle

Restauracja Zielone Drzewo

Restauracja Abis

Restauracja Castle

Restauracja Dwór Elizy

Baza noclegowa:

Hotel Abis

Hotel Castle

Hotel Dwór Elizy

Agroturystyka Artystyka

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl

Brak komentarzy

Komentarze dla tego wpisu zostały wyłączone.