Strona głównaAktualnościBolków będzie rewitalizować rynek

Bolków będzie rewitalizować rynek

Gmina Bolków uzyskała dofinansowanie w wysokości 7 396 380,05 zł na realizację inwestycji „Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału reprezentacyjnego i turystycznego miasta oraz poprawa jakości miejskiej infrastruktury technicznej”.
W ramach prac dotyczących przebudowy nawierzchni Rynku przeprowadzone zostaną:
– wymiana nawierzchni płyty, wymiana nawierzchni chodników, placów, jezdni oraz miejsc postojowych;
– renowacja, wymiana oraz wprowadzenie nowych elementów małej architektury;
– uporządkowanie zieleni, zarówno wysokiej jak i niskiej;
– przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w rejonie ulic: Rynek, Jaworska, Farbiarska, Rycerska;
– montaż nowych słupów oświetleniowych z oprawami LED. Wykonanie podświetlenia studni i fontanny;
– wprowadzenie monitoringu miejskiego.

Wniosek Gminy Bolków ulokował się na 2 miejscu spośród 24 projektów które spełniły kryteria wyboru i uzyskały kolejno największą liczbę punktów Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.

Koszt całkowity projektu 9 429 903,18 zł (brutto)
Kwota dofinansowania 7 396 380,05 PLN, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych,
Środki własne Gminy Bolków 2 033 523,13 PLN, w tym 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych i pokrycie wydatków niekwalifikowanych
Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2018-2019.

Foto: UM Bolków

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl