Strona głównaAktualnościBielawa – innowacyjne miasto przedsiębiorczości, turystyki, ekologii i kultury

Bielawa – innowacyjne miasto przedsiębiorczości, turystyki, ekologii i kultury

Rada Miejska przyjęła podczas środowej sesji nową Strategię Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2014-2020. Została ona przygotowana w wyniku kilkumiesięcznej pracy zespołu powołanego przez burmistrza Bielawy.

Pomocni przy nakreśleniu kierunków rozwoju miasta byli również mieszkańcy, uczestniczący w grudniowych i styczniowych konsultacjach społecznych. To właśnie wspólnie z mieszkańcami w oparciu o zdefiniowane silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia Bielawy, określono wizję miasta na najbliższe lata, która brzmi: „Bielawa – innowacyjne miasto przedsiębiorczości, turystyki, ekologii i kultury”. Strategia naszego miasta jest spójna z planami rozwojowymi województwa dolnośląskiego i co ważne jest zgodna z celami przyjętymi przez Unię Europejską.

Jest to istotne ponieważ w nowej perspektywie finansowej (2014-2020), Bruksela będzie kłaść szczególny nacisk na wspieranie projektów rozwijających przedsiębiorczość, zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych na cele turystyczne, jak również promujące kulturę i poszanowanie środowiska naturalnego. Warto zauważyć, że nowa Strategia Rozwoju Gminy Bielawa jest kontynuacją zrealizowanej już strategii przypadającej na lata 2007-2013. Pokazuje to, że nakreślone wcześniej kierunki rozwoju miasta są przemyślane i przynoszą efekty.

Burmistrz, który dziękował radnym za akceptację nowej strategii i mieszkańcom, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych, powiedział m.in., że przyjęty właśnie dokument będzie źródłem wielu korzyści dla Bielawy.

Źródło: UM Bielawa

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl