Strona głównaAktualności„Aktywna edukacja” w SP nr 9 w Dzierżoniowie

„Aktywna edukacja” w SP nr 9 w Dzierżoniowie

Szkoła Podstawowa nr 9 w Dzierżoniowie jest członkiem lokalnej sieci współpracy nauczycieli języków obcych szkół uczestniczących w programie „Aktywna edukacja”. We wtorek 20 maja była gospodarzem drugiego spotkania uczestników programu.

Jest on częścią projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma wyposażyć dyrektorów szkół i nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przyniosło jak największy pożytek. Uczestnicy programu poznają rozwiązania metodyczne i organizacyjne pozwalające wykorzystać nowoczesny sprzęt w taki sposób, by jak najlepiej wspierał proces nauczania i uczenia się uczniów.

Nauczyciele biorący udział w programie (koordynatorzy przedmiotowi oraz koordynatorzy szkolni) uczestniczą w interaktywnym kursie e-learningowym. Uczestnicy programu zostali podzieleni na lokalne sieci współpracy. Każda sieć spotkała się dwukrotnie, co pozwoliło nauczycielom na wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z wprowadzaniem i stosowaniem TIK w edukacji.

SP 9

We wtorek nauczyciele języków obcych ze szkół uczestniczących w programie (SP 9 Dzierżoniów, SP 4 Bielawa, SP 315 Świdnica, Gimnazjum nr 2 w Świdnicy oraz Gimnazjum nr 1 Strzegomiu) dzielili się swoim doświadczeniem w wykorzystaniu TIK w nauczaniu. Nauczycielka SP 9 prezentowała realizowane przez szkołę projekty w ramach programów eTwinning i Comenius. Podczas spotkania zaprezentowany został ebook, który powstał podczas realizacji projektu eTwinning „Druga wojna światowa: nasza wspólna historia” (World War Two: our shared history”), z uwzględnieniem wykorzystania narzędzi TIK: Voki, Stepmap, Slideshare, Issuu oraz Webex i ooVoo do wideospotkań. Ponadto nauczyciele zapoznani zostali z blogami projektu: „The Geniu’s Log” oraz z projektem Comenius „What we want – building for the future of Europe”. Podczas realizacji wszystkich powyższych projektów uczniowie nie tylko rozwijają swoje umiejętności językowe z języka angielskiego, ale również wzbogacają swoją wiedzę ogólną i doskonalą umiejętności w zakresie wykorzystania TIK w nauce.

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl