Strona głównaAktualności6 milionów dla Karkonoskiego Parku Narodowego

6 milionów dla Karkonoskiego Parku Narodowego

Pałac Sobieszów – Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego to projekt, który zwyciężył w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dnia 14 sierpnia 2013 roku na mocy aktu notarialnego Miasto Jelenia Góra przekazało Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu pałac Schaffgotschów w Jeleniej Górze Sobieszowie. Nieco później, bo 11 września 2013 roku Miasto Jelenia Góra protokolarnie przekazało na rzecz Parku: budynek główny byłej szkoły, salę gimnastyczną wraz z łącznikiem, zespół garaży oraz magazyn zbożowy. Pozostałe budynki znajdujące się na terenie kompleksu pałacowego nie zostały przejęte przez Karkonoski Park Narodowy i nadal administrowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze. Ze względu na prowadzone prace oraz stan techniczny poszczególnych obiektów teren częściowo ogrodzono i oznakowano odpowiednimi tablicami.

By pozyskać informacje dotyczące wielkości oraz stanu technicznego przejętych obiektów, a także dokumenty i ryciny, które pozwolą na odtworzenie ich stanu historycznego, Karkonoski Park Narodowy zlecił inwentaryzację zabudowań wraz z wykonaniem kwerendy archiwalnej. Sporządzono także inwentaryzację zieleni otaczającej całe założenie. Na jej podstawie prowadzone są prace porządkowe. W porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przeprowadzono również prace archeologiczne oraz wykonano wstępne odkrywki w celu odnalezienia ewentualnych polichromii w zabytkowych salach pałacu.

Zrealizowanie wszystkich niezbędnych inwentaryzacji oraz ekspertyz pozwoliło na uzyskanie wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków będących podstawą do przygotowania koncepcji architektoniczno-rewitalizacyjnej. Konkurs na jej wykonanie ogłoszony został 14 kwietnia 2014 roku. Termin składania prac konkursowych upłynął 8 sierpnia 2014 roku. Do tego czasu złożono 4 prace. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 22 sierpnia 2014 roku. Zwyciężył projekt Pracowni Architektonicznej 1997. W związku z tym Karkonoski Park Narodowy niezwłocznie przystąpił do realizacji pierwszego etapu przedsięwzięcia, czyli wykonania projektu budowlanego pałacu, w którym planowana jest ekspozycja historyczna.

Największe dofinansowanie z unijnych pieniędzy otrzymają: Narwiański Park Narodowy (ponad 8 mln zł na Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”), Tatrzański Park Narodowy (prawie 8 mln zł na modernizację Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego) i Karkonoski Park Narodowy (ponad 6 mln zł na Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów).

Pozostałe 18 mln zł zostanie rozdysponowane na: Biebrzański Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Magurski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Park Narodowy Gór Stołowych oraz Drawieński Park Narodowy.
– Dzięki realizacji tych projektów unowocześnimy bazę edukacyjną parków narodowych. Prezentacje multimedialne, multisensoryczne projekcje filmowe, zrekonstruowane wnętrze jaskini – to atrakcje, które będzie można obejrzeć dzięki dofinansowaniu z POIiŚ 2014-2020. Te nowoczesne formy przekazu pozwolą jeszcze wyraźniej unaocznić piękno polskiej przyrody i dostrzec potrzebę jej ochrony – zapowiada Roman Wójcik, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Foto: KPN

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl