Urządzenia najnowszej generacji, setki archiwalnych fotografii

W  Budapeszcie rozpoczęły się zdjęcia do nowego filmu

Chociaż za oknami zima, Gmina Walim, jak co roku, już promuje piękną Krainę Sowiogorskich Tajemnic na Targach Turystycznych w Łodzi. Po raz kolejny zachęcamy mieszkańców Łodzi i okolic do spędzenia czasu wolnego w naszych pięknych rejonach.