Strona głównaAktualności2.419.000 złotych dla Bielawy na inwestycje

2.419.000 złotych dla Bielawy na inwestycje

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował listę wniosków złożonych przez samorządy, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Kwota środków przeznaczona w konkursie na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych wynosiła 40 mln złotych. Do Funduszu wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla 149 przedsięwzięć, o łącznym zapotrzebowaniu na dotacje w kwocie 195,5 mln złotych. Po przeprowadzonej 3 etapowej ocenie, dofinansowaniem objętych zostało jedynie 31 projektów.

Bielawa jako jedyna gmina z powiatu dzierżoniowskiego otrzymała wsparcie NFOŚiGW w wysokości 2.419.000 złotych. Fundusze dofinansują realizacje inwestycji, które Bielawa planuje wykonać w nadchodzących miesiącach.

radosna_szkola_1

Bielawa otrzymała pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w oparciu o projekt „Ekomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Bielawa”. Program jest realizowany przez Bielawę od 2007 roku, kiedy to miasto rozpoczęło na szeroką skalę ekomodernizację szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli, a także żłobka. Wtedy też gmina pozyskała dotacje z Unii Europejskiej i z PFRON-u. Łączna wartość zrealizowanych prac w latach 2007-2013 oraz zadań zaplanowanych na lata 2014-2015 wynosi 8.064.000 złotych.

Zaliczają się do nich: modernizacja kotłowni i wykonanie docieplenia elewacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, docieplenie elewacji w przedszkolu przy ulicy Wolności 88 i w hali sportowej przy ulicy Bankowej, wymiana okien w pływalni Aquarius oraz nowa elewacja i wymiana okien w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Piastowskiej 1. Wartość tych zadań wynosi 3.086.000 złotych, a dzięki dotacji miasto dołoży z własnego budżetu jedynie 707.000 złotych tj. 22,6% zaplanowanych do wykonania prac.

przedszkole_publiczne_bielawa

Udostępnij:
Oceń ten artykuł

kontakt@terazsudety.pl